Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se us informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis, així com la de donar contestació i gestionar els seus comentaris i suggeriments. El consentiment és la base legal per al tractament de les dades.

A través de l’emplenament de formularis de contacte de la Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a Salent Can Vilallonga SL amb nom comercial Restaurant Vilallonga amb CIF B01706936, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les vostres dades personals.

En cap cas Salent Can Vilallonga SL amb nom comercial Restaurant Vilallonga amb CIF B01706936, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents de les anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments que estableix el Reglament esmentat.

Les seves dades personals es conservaran als nostres registres durant el temps que duri la relació comercial. No obstant això, en qualsevol moment podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar-ne el tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir-ne el dret a la portabilitat, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, dirigit a Salent Can Vilallonga SL amb nom comercial Restaurant Vilallonga amb CIF B01706936 mitjançant el correu electrònic: hola@restaurantvilallonga.com

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Queda prohibit l’accés i l’ús d’aquest lloc web als menors de 13 anys que no estiguin degudament autoritzats. Salent Can Vilallonga SL amb nom comercial Restaurant Vilallonga amb CIF B01706936, entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels pares, del tutor o del seu representant legal.

Salent Can Vilallonga SL amb nom comercial Restaurant Vilallonga amb CIF B01706936, recorda les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen aquestes disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’usuari acorda sotmetre’s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Horaris

Dimecres a Diumenge
12:00 a 17:00

De Maig a Octubre
Obert nits de divendres i dissabte de 20h a 00h

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o comentari que ens vulguis fer arribar, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

On som?

C/ Oceà Atlàntic, 80
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona